Клуб „Дипломати и бизнес“ – България (CDB)

Основната цел на клуба е да превърне София в международен фактор чрез укрепване на връзките между местни и международни общности, привличане на дипломати и техните съпруги/зи и на чуждестранни семейства, живеещи в България. Надяваме се да постигнем тази цел посредством инициативи, които насърчават диалога, и чрез обмяна на идеи между дипломати и бизнесмени.

За повече информация, молим да се свържете с Михаела Христова на адрес m.hristova@stsofiagolf.com или на тел. +35924760545

.

Официално писмо

+359 2 4760545 m.hristova@stsofiagolf.com

Официално писмо

Свали

Информация

+359 2 4760545 m.hristova@stsofiagolf.com

Информация

Свали

Бюлетин

+359 2 4760545 m.hristova@stsofiagolf.com

Бюлетин

Свали

Предимства

+359 2 4760545 m.hristova@stsofiagolf.com

Предимства

Свали